6.   Chiến lược quảng cáo truyền thông

 • Marketing trực tiếp sử dụng thư chào hàng, tờ rơi,bưu thiếp,…
 • Phương tiện truyền thong quảng cáo – in ấn,danh bạ, biển quảng cáo, trang vàng, đài phát thanh, truyền  hình,…
 • Chương trình đào tạo – Hội thảo mà bạn đưa ra để nâng cao nhận thức.
 • Viết bài cho tạp chí, báo địa phương và các ấn phẩm khác mà nghành công nghiệp của bạn sẽ đọc. Việc làm này giúp bạn được biết đến như một chuyên gia.
 • Bán hàng trực tiếp / cá nhân.
 • Thông báo báo chí
 • Triễn lãm
 • Chương trình giới thiệu.

   7.   Giá cả định vị thương hiệu


 • Từ những thong tin đã thu nhập được, thiết lập chiến lược để xác định giá của sản phẩm, vị trí mà sản phẩm của bạn sẽ đạt được trên thị trường và cách mà bạn sẽ có được nhận thức về thương hiệu.

   8.   Ngân sách


 • Ngân sách chi  tiêu của bạn. Chiến lược nào bạn đủ khả năng theo? Bạn có khả năng chi tiêu bao nhiêu 1 tháng?

   9.   Mục tiêu tiếp thị


 • Thiết lập các mục tiêu marketing định lượng. Ở đây có nghĩa là những mục tiêu mà bạn có thể chuyển thành những con số.

   10.   Giám sát kết quả • Theo dõi doanh số bán hàng, khách hoàng tiềm năng, khách truy cập vào trang web của bạn,phần trăm doanh số ấn tượng.
 • Xác định chuyến lược marketing nào đang mang lại nhiều khách hàng nhất và chuyến lược nào mang lại ít khách hàng nhất.
 • Đo lường hiệu quả đầu tư trên mỗi hoạt động marketing.
Nguồn: internet

0 nhận xét :

Đăng nhận xét