Giảm tỷ lê email hỏng là vấn đề then chốt trong Email marketing. Điều đó giúp bạn gửi được nhiều email hơn.

Làm sao để giảm tỷ lệ email marketing gửi đi bị hỏng?
Các email hỏng tạo thành bởi bốn nguyên nhân. Các nguyên nhân hỏng thông thường bao gồm:

- Hòm thư của người nhận bị đầy.

- Địa chỉ email của người nhận không tồn tại hoặc cú pháp không đúng.

- Máy chủ email của người nhận tạm thời bị ngưng trệ hoặc không thể kế nối được.

- Máy chủ email chặn các thông điệp bằng bộ lọc theo nội dung hoặc blacklist.
Chúng Tôi sẽ giúp bạn một vài gợi ý để giảm lượng email hỏng:
1. Bao gồm đường link quản lý nhận tin vào email của bạn và khuyến khích người nhận thường xuyên cập nhật thông tin nếu có thay đổi.
2. Sử dụng dịch vụ gửi mail có khả năng loại bỏ các email hỏng.
3. Gửi thư hoặc điện thoại để cập nhật địa chỉ email của những người có địa chỉ hỏng.
4. Xoá bỏ các địa chỉ email dạng abuse@ hoặc postmaster@ trong danh sách của bạn vì đây là các địa chỉ dùng để nhận thư rác.
5. Xem xét việc dùng một dịch vụ thay đổi địa chỉ email như Return path, Towerdata hoặc Experian nếu bạn muốn tìm những người dùng đã thay đổi địa chỉ email nhưng quên cung cấp địa chỉ mới cho bạn.
Sưu Tầm

1 nhận xét :